NON STOP DISPEČING: 0948 237 327, 0948 666 776
VITAJTE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE

ODVOZ ODPADU UŽ OD 150€ / KONTAJNER

Spoločnosť KASTE - KONTA s.r.o. , je súkromná spoločnosť založená v roku 2011 . Napriek tejto skutočnosti môže čerpať z bohatej odbornej a praktickej skúsenosti svojho riadiaceho manažmentu a následne aj väčšiny výrobných pracovníkov.
Títo všetci majú za sebou bohatú " odbornú históriu " v oblasti nakladania s odpadom a následne aj v ostatných predmetoch činnosti našej spoločnosti.

História odbornej praxe väčšiny našich pracovníkov začína v roku 1992 pod hlavičkou KONTA SUKROMNY PODNIK - fyzická osoba . Následne v roku 1993 sme založili spoločnosť KONTA s.r.o. Od roku 1998 sme pracovali pod hlavičkou KONTA plus , s.r.o.
V septembri roku 2010 sme boli donútení túto spoločnosť opustiť. Žiaľ, následne dňa 01.04.2011 vstúpila KONTA plus. s.r.o. do likvidácie.
Avšak v apríli 2011 začala pôsobiť v oblasti nakladania s odpadom nová spoločnosť KASTE - KONTA s.r.o.
Táto spoločnosť hodlá nadviazať na dlhodobú tradíciu jej riadiacich pracovníkov.
Môže využiť ich odborné skúsenosti a neposlednom rade ich meno , ktoré je dobre zapísané u väčšiny zákazníkov a je symbolom a zárukou odbornej skúsenosti a dodržiavaním daných podmienok .

Dnes už nikto nepochybuje , že súčasný spôsob fungovania ľudskej spoločnosti nemôže pretrvať dlhodobo . Väčšina dokumentov medzinárodných inštitúcii , stratégií nadnárodných spoločnosti , či vládnych programov obsahuje kapitoly o potrebe udržateľného rozvoja. Je nevyhnutné , aby sme aj my prispôsobili spôsob nášho života možnostiam planéty , na ktorej žijeme a podnikateľský sektor ako jedna z hybných síl dnešnej spoločnosti , bude musieť následne prebrať svoju zodpovednosť za uskutočnenie týchto zmien. Firmy , ktoré pochopia túto nevyhnutnosť ako prvé , získajú nedostihnuteľnú výhodu.
Za viac ako dvadsať rokov , od kedy sa spoločnosť začala zaoberať problematikou udržateľného rozvoja , ako aj schopnosťou vlastného prežitia , bolo vyvinutých množstvo konceptov, ako smerovať k udržateľnému spôsobu života , podnikanie nevynímajúc. Sú to najmä schémy udržateľného podnikania vychádzajúce z trhového hospodárstva , ktoré však zásadne redefinujú prístup a chápanie prírodných zdrojov a navrhujú ich kolobeh v hospodárskom cykle .

likvidácia odpadu, nakladanie s odpadom, odvoz odpadu

búracie a demolačné práce

výkopové práce a úprava terénu strojom

zimná údržba peších a cestných komunikácií

letná údržba verejnej zelene
vypratávanie bytov

NAŠE SLUŽBY

 
Webdesign: mymedia